Trời mưa


Troimua
TRỜI MƯA

Hoàng Kim

Mừng là trời đã tuôn mưa
Bấy lâu ngóng đợi bây giờ thấy đây.
Mưa rơi mát đất dịu trời
Mầm xanh búng hạt, cây đời reo vui.

Nghe em ríu rít nói cười
Trẻ con ào cả ra trời dưới mưa
Thương yêu biết mấy cho vừa
Nhạc mưa ngọt lịm, lời ưa thỏa lòng (*).

Cập thời vũ, hạt mưa cần
Hỡi ai thế nước, lòng dân, cơ trời.

 

NGHE RẰNG NGOÀI ẤY CŨNG MƯA

Hoàng Kim

Trong này dân khát mưa rơi.
Bởi chưng nắng hạn lâu rồi chẳng mưa.
Nghe rằng ngoài ấy cũng mưa
May mà tiễn khách khéo vừa mới xong.

Phố đông đường hóa thành sông.
Trường xưa ngập lụt nay không lối vào.
Trước lo kiệt nước khát khao.
Nay lo ứ nước, giường cao chọn ngồi.

Tần ngần nhìn hạt mưa rơi
Trầm tư lặng ngắm đất trời ngày mưa.

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook  Kim on Twitter

 

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook  Kim on Twitter